Verwijzing speciaal basisonderwijs

Verwijzing speciaal basisonderwijs

Er kunnen tal van redenen zijn dat een kind niet goed mee kan komen op de reguliere basisschool. Dat kan komen door problemen met leren, maar ook door ongewenst gedrag of door een handicap. Wanneer een kind niet goed mee kan komen op de gewone basisschool kan het verwezen worden naar het speciaal onderwijs. De school moet wel aan kunnen tonen alles gedaan te hebben om een leerling te begeleiden. Het kan echter zijn dat een kind niet geholpen kan worden en door experts verwezen wordt. Dat kan een nare gebeurtenis zijn voor kinderen en hun ouders, maar de ervaring leert dat het sbo (speciaal basisonderwijs) veel beter in kan schatten wat een zorgbehoeftig kind van school nodig heeft en daarop in kan zetten.

Toetsen in groep 4

Link toevoegen

Link toevoegen