Slotsom

Slotsom

In groep vier van de basisschool worden twee belangrijke toetsen afgenomen: de Cito M4 en de Cito E4. Deze toetsen gaan over spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen en zijn erg zinvol omdat ze de leerresultaten van kinderen in kaart brengen. De leerkrachten gebruiken de scores om plannen te maken om kinderen verder te begeleiden. Omdat deze toetsen erg belangrijk zijn besluiten veel ouders en opvoeders om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken van uitgeverij Educazione komen daarbij goed van pas. In de oefenboeken komen alle onderdelen uit groep 4 aan bod en worden kinderen zeer goed voorbereid op alle toetsen van het vierde leerjaar.

Groep 4

Juf Margot

Link toevoegen

Link toevoegen