Belang

Belang

Waarom neemt de basisschool de toetsen af? Wat is er zo nuttig aan de scores van kinderen? De basisschool doet er alles aan om de doorgaande lijn van kinderen in kaart te houden. Door elk jaar twee keer een Cito te doen is die lijn goed te volgen. De leerkrachten kunnen zien of leerlingen individueel of als klas naar verwachting ontwikkelen. Zo niet, dan kan er een plan worden gemaakt om het kind verder te helpen in het leren. Ook zijn de scores belangrijk voor de overgang van de basisschool richting het voortgezet onderwijs. De score telt dan ook mee.

Artikel over Cito

Shot.la

Bitly

Cito in groep 4

Groep 4 notepin

Coda

Cito thuis oefenen

Link toevoegen

Link toevoegen