Basisonderwijs

Basisonderwijs

Zoals de naam basisschool al doet vermoeden wordt de basis gelegd voor verder onderwijs. Deze ontwikkeling speelt zich af op veel gebieden, waaronder rekenen, taal, schrijven, spelling, lezen, begrijpend lezen, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en biologie, media, programmeren, verkeer en bewegingsonderwijs. Dat zijn er inderdaad veel, maar leerlingen krijgen ze niet tegelijk. In groep 3 leren kinderen lezen en schrijven, waarna in groep 4 het begrijpend lezen en woordenschat een grotere plaats krijgen. Rekenonderwijs begint klein en overzichtelijk en wordt middels mooie leerlijnen steeds wat lastiger, maar wel te volgen als kinderen goed mee kunnen blijven komen. Sommige vakken vinden elke dag plaats, zoals rekenen, spelling en taal, maar sommige vakken staan slechts eens per week op het rooster. Toetsen Om de ontwikkeling van kinderen te controleren worden op school toetsen afgenomen. Er is een verschil tussen methodetoetsen en Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem. De methodetoetsen vinden gelijk plaats na het afronden van een blok in de klas, maar de Cito-toetsen worden twee keer per jaar afgenomen, rond januari en rond juni. Ook al zijn de resultaten van methodetoetsen belangrijk, toch worden voornamelijk de Cito-toetsen gebruikt om de resultaten van kinderen in kaar te brengen. Ze gaan immers over de doorgaande lijn, staan los van methodes en zijn goed te gebruiken door juffen en meesters. Aan de hand van Cito-toetsen worden eventueel plannen opgesteld om kinderen of complete groepen verder te ondersteunen.

Cito groep 4

Over de basisschool

Link toevoegen

Link toevoegen